Tjenester

Lang erfaring og høy kompetanse innen fagfeltet gjør at du er i trygge hender hos oss.

Boligsalgsrapport / Tilstandsrapport

Ved salg/omsetning av bolig anbefales utarbeidet tilstandsrapport. Dette er en detaljert rapport som omhandler de byggtekniske forholdene ved boligen og evt. beskrivelse av tiltak og kostnadsestimat. Vi utfører som standard tilstandsrapport på nivå 1, men kan også gjøre undersøkelser på nivå 2 og 3 som i enkelte tilfeller er nødvendig for å kartlegge evt. skadeårsak og utbedringsmetoder. Vi kan også gjøre energirådgivning som kan kvalifisere til støtte hos Enova.

 

Verdi- og lånetakst og Forhåndstakst

Det kan være lån/finansiering, nybygg/tilbygg/ombygging, skifte, arv, etc. som kan være årsak til at du trenger dokumentasjon på nåverdien eller fremtidig verdi av eiendommen din. Rapporten inneholder en enkel bygningsbeskrivelse, informasjon om oppmålte arealer og angivelse av teknisk verdi og markedsverdi for eiendommen.

Verdi- og lånetakst frarådes ved salg, da anbefales en tilstandsrapport med verditakst.

 

Landbrukseiendom

Enten det er salg, refinansiering, interne overdragelser eller annet vil det være behov for en verdisetting av landbrukseiendommen. Vi vurderer alle ressurser og verdier på eiendommen. Vi har mange års erfaring og særlig god kompetanse innen landbruket og kan også bistå som rådgiver/samtalepartner ifm. investeringer, utbygging/utvikling, overdragelser eller salg.

 

Næringseiendom

Verdsetting av næringseiendommer kan være komplisert. Vi vurderer blant annet eiendommens kontantstrøm, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleie. Vi vurderer og områdets generelle leienivå for næringsbygg med hensyn til eiendommens kvaliteter og beliggenhet. Vi utarbeider også tilstandsrapport og energimerking av næringsbygg.

 

Reklamasjon

Har du vært uheldig med kjøp av eiendom eller fått utført håndverkstjenester du ikke er fornøyd med? Vi kan være med å vurdere de faktiske forhold og utarbeider en rapport basert på tilgjengelig informasjon. Vi er i alle saker objektive og nøytrale og kan fraråde eller anbefale ut fra den erfaring og kompetanse vi innehar.

 

Skadetaksering og skjønn

Vi vil en skadesituasjon være en profesjonell og uavhengig part saken. Vi kn kalkulere og vurdere alle typer skader. Vi er godkjent av både statens naturskadepool og Landbruksdirektoratet for taksering av naturskader.

 

Byggelånsoppfølging

Vi verifiserer at det er samsvar mellom utførte arbeider og betaling. Vi utfører befaringer med rapport i ønsket intervall fra bank eller kunde slik en entreprenør ikke får betalt for noe som ikke er utført eller levert. Vi gir deg en god pakkepris på byggelånsoppfølging, uavhengig kontroll, forhåndstakst og ferdigtakst eller boligen du skal selge.

 

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll er pålagt av myndighetene ved nybygg og større endringer i eksisterende bolig.  Vi utfører kontroll av våtrom og lufttetthet av boligen. Vi kan utføre selve tetthetskontrollen og påta oss evt. utvidet avhengig kontroll dersom bygningsmyndighetene krever det.

 

Energirådgivning

Vi er godkjent som energirådgiver av ENOVA og kan bistå med rådgivning og energiberegninger av din bolig eller næringsbygg. Rapportene vi lager kan benyttes som grunnlag for søknad om støtte fra ENOVA. Det finnes mange typer tiltak og rapporter, ta kontakt med oss eller se enoova.no for ytterligere informasjon og beskrivelser.

 

Vedlikeholdsplaner

Vi lager vedlikeholdsplaner av alle typer bygninger. Alt fra garasjer til store næringseiendommer.

 

Fagperson på visning og overtagelse av ny bolig

Vi bistår deg gjerne med vår kompetanse på visning eller overtakelse. Vi vil kunne svare på det meste og være en diskusjonspartner i prosessen med kjøp av bolig. Ved overtakelse av ny bolig kan det være en trygghet å ha med seg fagperson som kan påpeke feil eller mangler du kunne ha oversett.