Factum Takst AS – Vår kunnskap er din trygghet!

Å få besøk av oss skal være nyttig og hyggelig, og som kunde er du i de tryggeste hender når du velger å bruke våre tjenester. 

Vi er bransjeledende innen vårt fag og våre takstingeniører har bred erfaring fra utvikling og forvaltning av alle typer eiendommer, både i privat- og næringsmarkedet. Vi er dyktige, nøyaktige, kvalitetsbevisste og folkelige takstingeniører som innehar særlig kompetanse på sine områder.

Tilstandsrapport/Boligsalgsrapport

Ved salg/omsetning av bolig anbefales utarbeidet tilstandsrapport. Dette er en detaljert rapport som omhandler de byggtekniske forholdene ved boligen og evt. beskrivelse av tiltak og kostnadsestimat for evt. utbedringer.

Landbrukseiendom

Enten det er salg, refinansiering, interne overdragelser eller annet kan det være behov for en verdisetting av landbrukseiendommen. Vi er i stand til å vurdere alle ressurser og verdier på din landbrukseiendom.

Næringseiendom

Verdsetting av næringseiendommer kan være komplisert. Vi vurderer blant annet eiendommens kontantstrøm, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, utviklingspotensial, leiekontrakter og markedsleie.

3 e1705319607898

Vi følger Norsk Takst sine strenge etterutdanningskrav og innehar følgende sertifikatområder i Norsk Takst:
  • Verdi- og tilstandsanalyse av boliger
  • DNV sertifisert for boligsalgsrapport
  • TEGoVA Residential Valuer
  • Skadetaksering og skjønn, godkjent for naturskadetaksering for Naturskadepoolen og Landbruksdirektoratet
  • Taksering av Landbrukseiendommer
  • Taksering av næringseiendommer
  • En av få som har REV (Recognised European Valuer) godkjenning innen næringseiendom

I tillegg er vi godkjent energirådgiver hos ENOVA.